Klargøring

Politikens Lørdagsliv har på en rundtur i Svanemøllehavnen fået bådebygger på 30. år Ole Engblom til at give råd om klargøring af sejlbådens glasfiberskrog, dæk, køl og ror. Og forklare galvanisk tæring.

FJERN RUST PÅ KØL
Grundstødninger kan give buler i blykølen eller ridser i støbejernskølen.
Bulerne skal rettes ud, og nydannet rust skal fjernes. »Generelt springer rusten alle vegne på en køl«, siger Ole Engblom, der forklarer at en bådebygger let tager 50.000 kroner for reparation af en køl, når den skal skrues af, sandblæses, spartles og primes med maling fire gange. »Ofte kan sejleren nøjes med at banke rusten af, slibe kølen og pletmale den med koldgalvaniseret zinkmaling eller epoxymaling«, forklarer bådebyggeren. Hvis kølen er belagt med glasfiber, kan det være mere besværligt at fjerne rusten på kølen, da glasfiberen først skal fjernes. Tit kan reparationen klares med, at man lukker hullet ind til kølen med epoxyfiler. Her sliber Thomas Sølver fra Svanemøllehavnen sin Luffe 37-køl helt glat.

POLER FRIBORDET
Flemming Eriksen polerer sin Thurø 33 med Hempels Polish, efter han havde vasket båden dagen før i den kolde påske. Fremgangsmåden er helt efter bogen. Småskader kan eventuelt poleres ud, mens større skader skal repareres med glasfiber, epoxyfiller og gelcoat i samme farve som båden.

BRUG SAMME BUNDMALING
Jens Eising fra Svanemøllehavnen bruger her en excentersliber til at fjerne overflødig bundmaling på sin Maxi Fenix. Dansk Sejlunion anbefaler i øvrigt, at man bruger en speciel støvsuger, der opsamler alt støv. »Det er klogt at bundmale, før man vokser fribord, da voksen ellers kan genere hæftningen af malingen«, forklarer bådebygger Ole Engblom. Han anbefaler også, at man bruger samme type bundmaling hvert år. »Hvis du f.eks. blander en selvpolerende med en almindelig bundmaling, så risikerer du, at malingen skaller af i løbet af sæsonen«, siger bådebyggeren. Under påføring af bundmaling skal det være mellem fem og ti graders varme, derved hæfter og tørrer malingen bedre.

EFTERSE SKRUEBLADE
Lejerne skal være i orden på en motor. Zinkanoden mod galvanisk tæring på en skrueaksel, eller som her på et Z-drev, skal som regel skiftes hvert andet år, ellers kan man tabe zinkanoden i løbet af sæsonen, da den kan være tæret væk. Zinkanoder modvirker også galvanisk tæring af skroggennemføringer som f.eks. vandafløb og udstødning. Z-drev i aluminium skal have en anden maling end den, der bruges til bunden af båden. Sejldrevsmembranen til omkring 4.800 kroner skal efterses hvert år for revner. Bliver membranen utæt, kan vand trænge ind i båden. Foldepropel eller almindelig propel skal smøres med saltvandsbestandigt fedt. Små skruer, der holder skruebladene, skal efterses, så man ikke mister et skrueblad i vandet.

UNDGÅ VAND I ROR
Mange ældre ror indeholder vand, eftersom der trænger vand ind ved rorstammen, ikke mindst fordi en rorstamme i aluminium eller rustfri stål arbejder dårligt med roret i glasfiber. Flere sejlere borer et lille hul og lukker vandet ud, hvorefter de sætter en lille skrue i. Den løsning er ikke holdbar, men bedre end ingenting. Hvis der er vand i roret, kan det få osmose efter blot tre år. Vand i roret er endvidere risikabelt, da lommer med fugt sprænges i frostvejr, hvorefter glasfiberen delaminerer. »En reparation af roret kan ikke svare sig, så hellere købe et nyt«, siger Ole Engblom. Det kan dog være nødvendigt at skifte lejerne, nylonbøsninger, ud på ældre sejlbåde, hvis der er for meget slør i roret. Det kræver imidlertid, at man enten graver et hul i jorden, så roret kan tages af båden, eller at man hæver båden til samme formål. Tjek også for galvanisk tæring ved rorstammen, det skal tages meget alvorlig. En båd uden ror er et skrækscenarium. På roret kan monteres en flad zinkanode, der kan stoppe den galvaniske tæring på rorstammen, der i værste fald kan knække. Mal også rorstammen med beskyttende epoxymaling.

TEAKDÆK UDEN OLIE
Teaktræets bløde årer tåler ikke en højtryksspuler, da de kan rives op. Brug derfor en skuresvamp i stedet. »Brug ikke teakolie eller linolie på teaktræet, da det let bliver mørkt, hvis man ikke passer det hele tiden. Det gør ikke noget, at teaktræ er lyst, blot det er skridsikkert«, siger bådebygger Ole Engblom. Et teakdæk holder typisk mellem 10 og 20 år. Når propperne er slidt ned til skruerne, bliver det kostbart, da teakdækket skal fjernes. »Det er næsten lige så dyrt at reparere skruehullerne som at sætte et nyt teakdæk på«, siger bådebyggeren. Et nyt dæk på en 40 fods sejlbåd koster let 120.000 kroner.

HØJTRYKSSPUL GLASFIBERDÆKKET
Begynd med at vaske dækket grundigt. Brug helst en højtryksspuler til at komme i bund i glasfiberdækkets riller. Voks derefter dækket, men pas på – dækket vil være glat i starten, men voks holder skidt væk fra dækket, fortæller bådebygger Ole Engblom. Se efter skader på dækket. Krakeleringer ses i form af stjerner. »Er skaderne alvorlige, så søg endelig professionel hjælp, så der ikke trænger vand ned i dækket, især hvis der er skum under glasfiberen «, siger bådebyggeren. Trækker der rust ud fra beslag, skal bolte tages af og pakkes om med gummifugemasse. Teaktræet i cockpittet vaskes af eller slibes. »Brug eventuelt beskyttelsesmiddel på træet, men det går fint uden. Og lakeret træ skal selvfølgelig holdes med lak«, siger bådebyggeren.

TJEKLISTE
Klargøring af båden i glasfiber:

Sørg for, at båden står stabilt på land, før du træder om bord.
Højtryksspuling af glasfiberdækket efterfulgt af voks.
Tjek skader på fribord, og tjek for glasfiberpesten osmose. Derefter vask og poler fribord .
Brug skuresvamp på teakdæk, slib øvrigt træværk og laker eventuelt.
Se efter vand i roret. Vand i roret kan føre til osmose. Tjek slør i rorlejer.
Kontroller, om rorstammen er ramt af galvanisk tæring.
Fjern rust på køl, og se efter skader efter grundstødninger
Tjek kølbolte for korrosion. Hvis båden lækker ved kølen, skal den pakkes om.
Brug samme bundmalingtype som året før, så malingen arbejder sammen.
Skub skruen fra side til side, og mærk, om skruelejerne er i orden. Tjek for galvanisk tærin.
Se efter lækage ved vinduer og luger. Kontroller hængsler og gummipakninger.
Vask fald og skøder. Se om de er i orden, sørg for, de løber frit, så der ikke opstår slitage.
Vask riggen for snavs og poler med voks. Se også efter knækkede kordeler på wiren.
Tjek riggens splitter. Se også efter mastefoden og samlinger ved salingshorn. Smør skivgatter.
Vedligehold spil, vask dele i petroleum og se efter slid. Smør det derefter i tyndt lag fedt.
Vask interiør grundigt, laker eventuelt.
Se efter korrosion ved søventiler og knæk på slanger.
Se efter, om der er vand på batteriet, og sørg for, det er fuldt opladet med voltmeter (13,7 volt).
Sørg for, at der er skiftet olie. Og skift olie- og dieselfilter. Se efter lækage af diesel og olie.
Test, om gasinstallationen er tæt. Det gøres med en gastester, som skal være installeret.
9 TIP FØR BÅDEN TAGES OP

Bådebygger Lars Bræstrups råd om båden, før den kommer på land:

Båden vaskes indvendigt og udvendigt med vand tilsat en smule bådshampoo for at fjerne salt.
Sprayhood og vinduer i sprayhood må kun vaskes i koldt vand, sæbemiddel vil udtørre materialet.
Vinduer i sprayhood mættes med lampeolie eller lugtfri petroleum. Det giver fleksibilitet og gennemsigtighed og hindrer samtidig, at vinduer klistrer.
Skøder, fald og andet tovværk kontrolleres for slitage, derefter lægges de i ferskvand i nogle timer. Brug ikke blødgøring til tovværk, det ændrer tovværkets struktur og kvalitet.
Tøm vandtanke og spildevandstanke.
Alle beslag på båden kontrolleres for utætheder i dækket.
Tjek, om alle søventiler kan dreje, og om de er tætte. Er søventilerne korroderede med grønt ir, så pas på. Søg råd hos en fagmand.
Sejl tages af, skrub med blød børste og skyl saltet af sejlene og tør dem grundigt på båden eller derhjemme.
Tanken fyldes op med diesel for at undgå kondensvand, som kan give grobund for dieselpest med motorstop til følge.
16 TIP PÅ LAND

Bådebygger Lars Bræstrups råd om båden, når den er kommet op af vandet:

Kontroller køl for skader, se efter, om båden har ramt en sten, så glasfiberlaminat eventuelt er skadet. Hvis laminatet er brudt, bør det repareres.
Spul bunden grundigt, mens den endnu er våd, og fjern alle skaller med trækile eller andet ikke ridsende materiale.
Poler båden og smør den ind i et beskyttende vokslag.
Tjek rorlejer for slør. Har du ratstyring, så tjek for slør i styrewirer, så de ikke hopper af kvadranten.
Tjek også bolte, der holder rorsystemet sammen.
Kontroller, om der er skader i gelcoat eller i malingslag på fribord eller i vandlinjebælte.
Tag alle elektroniske instrumenter ud, hvis de er lette at demontere, for at undgå tyveri.
Skyl eventuelt sejlene derhjemme, men brug ikke vaskemaskine.
Sejl kan også skylles professionelt i store bade, f.eks. via North Sails på Sjælland, der tager cirka 50 kr. per kvadratmeter.
Undersøg revner og brud i masten, samt wirens kordeller. Er en kordel brudt, bør wiren skiftes.
Rulleforstaget skylles i bund og top, brug ikke fedt eller olie til smøring, da det holder på snavs i kugler og lejer.
Skift motorolie og filtre, og kontroller kølvandstand, og hvor meget det kan fryse, uden at din motor frostsprænges, med måleapparat eller gå
til fagmand.
Gearolie skiftes på påhængsmotor, den køres igennem med ferskvand. Smør bevægelige dele og tjek for zinkanoder og kølevandsimpeller
hvert andet år.
Indenbordsmotorens propeller og propelakse tjekkes for tæring og slør. Zinkanoder udskiftes på propel og propelakse.
Sæt en presenning over båden.
Kontroller stativ til båden, spørg eventuelt en fagmand, inden du forlader båden.